Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910 – 1965)

Nama: Abdul Qadir bin Abdul Mutallib bin Hasan. Masyhur sebagai Syeikh Abdul Qadir Mandili Tarikh lahir: 1910 Tempat lahir: Sigalangang, Tapanuli Selatan, iaitu sebuat tempat di Sumatera...

Allahyarham Dato’ Dr Hassan bin Ahmad (1936 – 2011)

Nama: Dato' Dr Hassan bin Ahmad Tarikh lahir: 8 Disember 1936 Tempat lahir: Muar, Johor Pendidikan: 1. 1942-1943 - Sekolah Melayu Mersing 2. 1945-1948 - Sekolah Melayu Muar 3. 1957...