Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah (1951 – sekarang)

Nama: Dato’ Dr. Haji Mohd. Fadzilah Kamsah (DMFK) Tarikh lahir: 16 Julai 1951 Tempat lahir: Sungai Pinang, Klang Pendidikan: 1. 1975 - Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (kepujian...

Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili (1910 – 1965)

Nama: Abdul Qadir bin Abdul Mutallib bin Hasan. Masyhur sebagai Syeikh Abdul Qadir Mandili Tarikh lahir: 1910 Tempat lahir: Sigalangang, Tapanuli Selatan, iaitu sebuat tempat di Sumatera...